Умови Використання

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Документ, положення якого викладені нижче за текстом, є публічною офертою та публічним договором. Згідно з положеннями статей 633 та 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). Відповідно до частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на цьому сайті, Zviroo.com.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче.

Публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами, які надаються на даному сайті і мають технічну можливість одержання послуги.

Подгорний О.С, зареєстрований як фізична особа – підприємець, про що містяться відомості в ЄДР від 25.11.2019, (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу Zviroo.com.ua на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – фізична особа – підприємець Подгорний О.С, зареєстрований як фізична особа – підприємець, про що містяться відомості в ЄДР від 25.11.2019, є власником сервісу Zviroo.com.ua та надає послуги визначені даним Договором.

1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась на сервісі Zviroo.com.ua, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.5 Договір між замовниками - необов'язкова однак рекомендована письмова угода між Замовниками, в якій вони у довільній формі визначають свої права-обов'язки та умови співпраці.

1.6. Сайт / и - інтернет-сайт Zviroo.com.ua, в тому числі для мобільних пристроїв на базі операційних систем iOS, Android, Windows mobile / Windows Phone, які адмініструються Виконавцем і представляють собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових оголошень (далі по тексту - Сайт та/або Сайти).

1.7. Реєстрація - прийняття Замовником оферти на укладення цього Договору і процедура, в ході якої Замовник за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

1.8. Розміщення - це дія Замовника - публікація, або активація одного оголошення. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо остання передбачає заміну, і/або додавання товару/послуги, заміну істотних характеристик товару/послуги, зміну регіону.

1.9. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до сервісу Zviroo.com.ua на платній або безкоштовній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

1.10. Платні послуги – надання Виконавцем Замовнику послуг, за певну плату, у грошовому еквіваленті, в об’ємі передбаченому даним Договором, який Замовник обирає самостійно.

1.11. Безкоштовні послуги – надання Виконавцем Замовнику послуг обмеженого доступу до сервісу, тобто до обмеженої кількості результатів за пошуком. Обсяг обмеженого доступу визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Замовником.

1.12. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника в рамках доступу до сервісу Zviroo.com.ua.

1.13. Об’єм послуг – затверджена Виконавцем система ставок у грошовому еквіваленті та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Виконавцем.

1.14. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.15. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.16. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сервісі Zviroo.com.ua передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.17. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

1.18. Плагін сервісу для веб-браузера – програма, що працює в веб-браузері і розширює функціональність сервісу.

1.19. Файли «cookie» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс Zviroo.com.ua передає веб-браузеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookie використовуються Zviroo.com.ua для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу, що спрощує зі свого боку інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках Zviroo.com.ua зберігає в cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-браузері, але такі дії можуть призвести до некоректної роботи певних сервісів Zviroo.com.ua.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до сервісу Zviroo.com.ua лише після здійснення Замовником реєстрації на сайті Zviroo.com.ua та створення акаунту. Якщо Замовник не згоден з Договором повністю або частково, Виконавець просить його залишити даний сайт і/або видалити додаток з пристрою. Ці умови регулюють використання Замовником Сайту і послуг Zviroo.com.ua. Використання Послуг Zviroo.com.ua означає, що Замовник ознайомлений з цим Договором, розуміє і приймає його умови. Права і обов'язки Сторін, правила користування Сайтами можуть міститися також в статтях Центру підтримки користувачів, матеріалах, розміщених на Сайті (або за посиланнями які розміщені на Сайті). Такі статті, матеріали є невід'ємною частиною даного Договору.

2.2. Починаючи використовувати будь-якої сервіс Zviroo.com.ua, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації, Замовник підтверджує свою дієздатність і прийняття умов Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Замовника з будь-якими положеннями цього Договору, Замовник не має права використовувати сервіси Zviroo.com.ua та має негайно залишити цей сайт і/або видалити додаток з пристрою.

2.3. Для реєстрації на сайті Виконавця Замовнику необхідно зайти в розділ «Реєстрація», у якому необхідно ввести електронну адресу своєї електронної поштової скриньки, після чого на вказану електронну скриньку Замовника надсилається автоматично згенерований пароль та посилання для активації акаунту. Після переходу за посиланням Замовник отримує доступ до користування сайтом, зазначаючи свої персональні дані, такі як: адреса, номер телефону, ім’я та інші дані необхідні для реєстрації.

2.4. Послуга надається на платній або безкоштовній основі за вибором Замовника шляхом надання доступу до сервісу Zviroo.com.ua. Замовнику пропонуються послуги з використання Сайту для розміщення інформації про товари/послуги з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої покупки або продажу різних товарів і послуг іншими Замовниками.

2.5. Всі Договори укладаються між Замовниками безпосередньо. Таким чином, Виконавець не є учасником Договорів Замовників, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.

2.6. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.7. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.8. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір, або з новими тарифами на Послуги Замовник повинен припинити користування сервісом.

3. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Замовник отримує право розміщувати оголошення на Сайтах після проходження верифікації за персональною електронною поштовою скринькою. У разі блокування Виконавцем облікового запису, персональна електронна поштова скринька, яка використовувалася для верифікації, може бути використана повторно не раніше, ніж через 1 рік з дати блокування відповідного облікового запису.

3.2. Використання можливостей і сервісів Сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Замовниками означає прийняття зобов'язань дотримуватись правил і інструкцій щодо користування послугами Zviroo.com.ua, в т.ч. цього Договору.

3.3. Замовник несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, логіну та паролю для входу на Сайт. Замовник має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власної електронної поштової скриньки, логіну і паролю. У разі передачі даних для доступу до свого облікового запису/акаунту іншому Замовнику (іншій особі), такий обліковий запис/акаунт може бути заблокований на розсуд адміністраторів Сайту.

3.4. Замовник зобов'язується зберігати конфіденційність паролю і не розкривати його третім особам.

3.5. Замовник зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є підстави (причини) вважати, що його електронну адресу, логін і пароль, які використовуються для входу на Сайти, було скомпрометовано (розкрито) або вони можуть бути використані третіми особами.

3.6. Замовник, який розміщує оголошення про надання послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до умов цього Договору та інструкцій, представлених на Сайті, і надати точну і повну інформацію про товар/послуги та умови їх надання. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Замовник підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати дану послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

3.7. Замовник гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються, і вільні від домагань третіх осіб. Замовник гарантує, що пропоновані їм послуги, в разі якщо надання їх вимагає спеціального дозволу, будуть здійснені відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Замовника.

3.8. Замовник зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, розміщену їм на Сайтах, і, в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістивши інформацію про товар або послугу.

3.9. Виконавець має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Замовника з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Виконавець має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Замовник зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства.

3.10. В наданні послуги передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування сервісу. Перерви в роботі сервісу здійснюються в моменти найменшого навантаження сервісу. Інформація про призупинення надання послуг розміщується (оприлюднюється) на сервісі Zviroo.com.ua не пізніше, ніж за одну добу до початку призупинення.

3.11. Замовнику заборонено:

3.11.1. Опубліковувати однакові оголошення з однієї і тієї ж адреси електронної пошти;

3.11.2. Опубліковувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про одне й те саме;

3.11.3. Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;

3.11.4. Опубліковувати оголошення в рубриках, які не відповідають змісту оголошення;

3.11.5. Опубліковувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або небуквені символи;

3.11.6. Опубліковувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними, нечитабельними;

3.11.7. Опубліковувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;

3.11.8. Вставляти в оголошення посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;

3.12. Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.

3.13. Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного товару/послуги.

3.14. Оголошення можуть проходити вибіркову пост- або премодерацію представниками Виконавця.

3.15. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж: спиртних напоїв; сигарет і тютюнової продукції; наркотичних речовин і прекурсорів; порнографічних матеріалів або предметів; фармакологічних продуктів, медикаментів; вкрадених, способом та таких, що мають незаконне походження товарів; предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я; неіснуючих товарів; людських органів і органів тварин; спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів; баз даних; вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів комплектуючих до них; спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами; іклів моржа, бивнів слона і мамонта не в виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не в виробі; рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни); будь-яких інших заборонених чинним законодавством товарів і послуг.

3.16. Виконавець також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам і засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

3.17. Адміністрація та модератори Сайту (представники Виконавця) мають право:

3.17.1. Вносити в текст оголошення Замовника правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;

3.17.2. Переносити оголошення в інші рубрики Сайту в разі виявлення найбільш придатної рубрики для їх розміщення;

3.17.3. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цей Договір, а також обмежувати кількість оголошень від одного Замовника з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин.

3.18. Не допускається вказування некоректних характеристик об’єкта пропозиції в оголошенні. У тому числі вказування ціни, що не відповідає фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь об’єкт, товар або послугу.

3.19. Тема розміщуваного оголошення повинна відповідати тексту самого оголошення і не повинна містити контактну або персональну інформацію про Замовника (телефон, електронні поштові адреси та адреси інтернет-ресурсів).

3.20. Фото, яке демонструє товар/послугу, пропоновані Замовником, повинно відповідати заголовку і тексту оголошення. На фото має бути зображений тільки пропонований об'єкт. Стічні фото і/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені до публікації в оголошеннях приватних користувачів.

3.21. З метою полегшення взаємодії між Замовниками, Виконавець може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Замовниками, обмежується цим Договором.

3.22. Виконавець не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначених в описі повідомлень користувачів.

3.23. Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, а також не суперечить цьому Договору.

3.24. Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) Розміщення.

4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗАМОВНИКІВ І ЗГОДА НА НЕЇ

4.1. При розміщенні оголошень та використанні сервісів Сайту Замовники надають Виконавцю право на обробку своїх персональних даних на умовах, передбачених у Додатку №1 ( ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ) до цього Договору.

5. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ

5.1. Виконавець зберігає за собою право зв'язуватися з Замовником: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон Замовника.

5.2. Збір інформації здійснюється автоматично, шляхом використання програмних засобів Сайту, після введення Замовником відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

5.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем для індивідуальних потреб та інтересів Замовника.

5.4. Замовник здійснює доступ до сервісів Сайту в перебігу часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Замовник здійснює доступ до частини Сайту, доступною виключно після введення їм логіна і пароля, хоча б, один раз протягом сесії.

5.5. Відключення збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак можуть обмежити їх функціонал для Замовника.

5.6. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Замовниками.

5.7. Замовнику забороняється надавати інформацію з порушенням умов даного Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити: вульгарних, образливих виразів; пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів; заклики до насильства і протиправних дій; дані, що порушують особисті (немайнові) права або права інтелектуальної власності третіх осіб; інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою; інформацію, що веде до здійснення Договорів з краденими або підробленими предметами; інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя; особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб; інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність або ділову репутацію; інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було; інформацію, що носить характер порнографії; інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім; помилкову інформацію і таку, що вводить в оману; віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайтам, Виконавцю або іншим Замовникам; інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону; посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Виконавця; інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу; інформацію, поширювану інформаційними агентствами; інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті; інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистриб’юторів та ін.; відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги; інформацію, що іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.

5.8. При подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, що видав ліцензію.

6. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

6.1. Оголошення Замовника може бути видалене Виконавцем через порушення Замовником умов цього Договору, а також з таких причин: у даного Замовника вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару/послуги; інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цьому Договору, правилам публікації оголошень і/або чинному законодавству; інформація, що міститься в оголошенні, помилкова; заголовок оголошення не містить інформацію про пропонований/затребуваний товар/послугу; тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси; фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення; фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т.п.; фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний; оголошення подано в рубрику, яка не відповідає змісту поданого оголошення; виконавцю надано скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади; виконавцю надано обґрунтована скарга іншого Замовника про порушення його прав в оголошенні.

7. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

7.1. Виконавець зобов'язується:

7.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг, а у випадку безкоштовного користування сервісом надавати той об’єм послуг, який визначений Виконавцем на власний розсуд.

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. У випадку використання Замовником платних послуг та нездійснення оплати таких послуг на наступний період, надавати йому об’єм послуг, встановлений для Замовників, які використовують безкоштовні послуги сервісу.

7.2.2. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

7.2.3. Періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайтів, зокрема, щодо максимальної кількості днів зберігання оголошень і їх розміру. Виконавець має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або його частини з повідомленням Замовника або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

7.2.4. Залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Замовника на Веб-сайтах, а також обмежити дії Замовника на Веб-сайтах.

7.2.5. Заборонити Замовнику доступ до Сайтів, якщо Замовник порушує умови цього Договору. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Замовник був сповіщений адміністрацією Сайтів про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту і права третіх осіб. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Замовника, а також видалити всі розміщені оголошення Замовника, залишивши попереднє повідомлення Замовнику про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Замовником і третіми особами.

7.2.6. На власний розсуд відкидати, видаляти або переміщати будь-яке розміщене на Веб-сайтах оголошення за порушення умов цього Договору.

7.2.7. Передати Сайти зі всіма їх сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію Замовників, своєму правонаступнику за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Замовників про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2.8. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму Сайті Zviroo.com.ua, за 15 календарних днів до їх впровадження.

7.2.9. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу Zviroo.com.ua або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

7.2.10. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Замовника підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і вимагати у зв'язку з цим надання підтверджуючих документів (зокрема - копій/завірених копій документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Замовника, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Замовника, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Замовника, Виконавець має право відмовити Замовнику в доступі до використання сервісів Сайтів з попереднім повідомленням Замовника або без такого.

7.2.11. Виконавець має право в будь-який момент верифікувати Замовника за допомогою верифікації за персональною електронною поштовою скринькою. У разі якщо Замовник не пройшов верифікацію, Виконавець має право обмежити можливості користування Сайтом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка Замовників, які підлягають верифікації, здійснюється Виконавцем на його власний розсуд.

7.3. Замовник зобов'язується:

7.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни, передбачені даним Договором.

7.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

7.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

7.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

7.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

7.3.6. Час від часу відвідувати Сайт Zviroo.com.ua для ознайомлення з публікаціями Виконавця щодо нових послуг та тарифів; для ознайомлення зі змінами в діючих послугах, тарифах; та для ознайомлення зі змінами в умовах Публічної оферти та Політики Конфіденційності.

7.3.7. Не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайтів, або не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайти без письмового дозволу Виконавця;

7.3.8. Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайтах (крім відомостей, наданих самим Замовником) без попередньої письмової згоди Виконавця;

7.3.9. Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності Сайтів; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайти;

7.3.10. Не використовувати відомості, надані іншим Замовником, в інших цілях, крім як для укладення Договору безпосередньо з цим Замовником, без письмового дозволу цього іншого Замовника. У даний пункт Договору не включені персональні дані Замовника, які останній надає Виконавцю при реєстрації.

7.4. Замовник має право:

7.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

7.4.2. Відмовитись від отримання листів від сервісу Zviroo.com.ua.

7.4.3. Не встановлювати плагін сервісу для веб-браузера або видалити його у будь-який час.

8. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

8.1. Замовлення (акцептування) платних послуг Zviroo.com.ua здійснюється Замовником на сторінці замовлення послуги, або через відповідний розділ в особистому обліковому записі/акаунті.

8.2. Замовник зобов'язується ознайомитись з цінами на платні послуги Виконавця, розміщеними на Сайтах, після чого може замовити такі послуги. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.

8.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється в порядку, зазначеному за наступним посиланням https://zviroo.com.ua/help/kak-polzovatsa-platnymi-uslugami-sajta-9.html.

8.4. Повернення сплачених грошових коштів за ненадані послуги здійснюється Виконавцем у випадку, якщо послуги не надавалися у зв’язку з технічними причинами, що не були передбачені/заплановані Виконавцем, та про які не було попереджено Замовника в порядку, встановленому даним Договором. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється уповноваженим Виконавцем адміністратором Сайту після надання користувачем доказів оплати та вказання проміжку часу користування послугою. В такому випадку повернення грошових коштів відображається в акаунті Замовника
з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому.

8.5. Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень щодо заборонених товарів/послуг, пропозицій, при блокуванні облікового запису не повертаються.

9. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають за цим Договором, або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

10.1. Даний Договір набирає чинності для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті, вважається укладеним на невизначений термін і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

10.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний як Замовником, так і Виконавцем.

10.3. Для відмови від отримання платних послуг Замовнику достатньо лише не здійснювати оплату за наступний період, у зв’язку із чим Замовник автоматично переводитися в режим надання безкоштовних послуг.

10.4. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від послуг Виконавця, йому необхідно видалити свій акаунт на сервісі Zviroo.com.ua, надіславши відповідний запит на сторінці зворотнього звя'зку https://zviroo.com.ua/contact/. Після цього адміністратори сервісу видалять усю інформацію про акаунт Замовника.

10.5. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Скориставшись сервісом Сайту, Замовник підтверджує свою згоду на те, що він використовує Сайти і їх сервіси на свій страх і ризик "як є", оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайтах оголошень, а Виконавець, в тому числі його керівництво, співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайтах оголошень, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом використання розміщених на Сайтах оголошень.

11.2. Виконавець не є організатором/ініціатором Договору між Замовниками або його стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Замовникам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законом товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

11.3. Виконавець не може контролювати достовірність розміщуваної Замовниками в оголошеннях інформації. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину або неналежної поведінки будь-якої зі сторін Договору між Замовниками.

11.4. Виконавець не несе відповідальності за поведінку користувачів або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в розміщуваних оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Замовниками вирішуються ними самостійно без залучення Виконавця.

11.5. Якість, фізичний стан, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Замовника продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Виконавця.

11.6. Виконавець закликає Замовників бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Замовник повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Виконавця означає, що Замовник усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльність Замовника.

11.7. Виконавець не несе відповідальності за розірвання Договору Замовником Сайту. Замовник приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

11.8. Якщо у Замовника виникають претензії до іншого Замовника в результаті використання останнім послуг Сайту, Замовник погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Виконавця, а також звільняє Виконавця (в тому числі його афілійованих осіб, службовців, директорів, уповноважених і співробітників) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків і витрат, включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті або в зв'язку з такими вимогами.

11.9. Замовник має право повідомити Виконавцю про факт порушення його прав іншим Замовником, скориставшись формою зворотнього звя'зку на сторінці https://zviroo.com.ua/contact/. У разі обґрунтованості скарг Замовника Виконавець на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Замовника.

11.10. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або труднощі у виконанні зобов'язань щодо надання доступу до Сайту через непередбачені обставини непереборної сили, наслідків яких не можна уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій, стихійні лиха тощо).

11.11. Ні за яких умов Виконавець, його керівництво, співробітники і агенти, не несуть відповідальності за прямий, непрямий, випадковий, спеціальний збиток, збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Виконавець був попереджений про можливість такого збитку), завдані в результаті використання Сайту і його сервісів Замовниками, включаючи без обмеження випадки, в яких шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту і його сервісів.

11.12. Ніщо в Договорі не може розумітися як встановлення між Замовником та Виконавцем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором.

11.13. Виконавець не несе відповідальності за збереження інформації з облікового запису, можливість використання сервісів Сайту, збереження і можливість використання коштів на особистому рахунку Замовника, в разі блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Замовник здійснює реєстрацію та/або вхід на сайт, що знаходяться поза контролем Виконавця.